Suzuki Rama 2 ซูซูกิพระราม 2

NEWS | มาทำความรู้จัก Eco Sticker กันนะครับ

มาทำความรู้จัก Eco Sticker กันนะครับ

January 16, 2016
หลาย ๆ ท่านอาจได้เห็นหน้าตา Eco Sticker กันมาบ้างแล้วนะครับ " Eco Sticker " คือป้ายข้อมูลที่จะบอกปริมาณ คาร์บอน ที่รถคันนั้น ๆ ปล่อยออกมา
นอกจากนี้ยังมีอัตราการใช้น้ำมันที่แบ่งเป็น 3 การใช้งาน คือ โดยรวม ใช้ในเมือง ใช้นอกเมือง อีกด้วย Eco Sticker นี้ มีใช้แล้วในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งจะ
นำไปสู่การคิดค้น การผลิต และนำเข้ารถยนต์ รุ่นใหม่ๆต่อไปในอนาคต

Cr. www.car.go.th