Suzuki Rama 2 ซูซูกิพระราม 2

CAREER / ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา ซูซูกิ พระราม2

ซูซูกิเชื่อมั่นว่าความแตกต่างของแต่ละบุคคลสามารถเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ หากร่วมเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกันเราหวังที่จะได้บุคลากรที่จะมาสร้างความ “เป็นทีม” กับเรา
เพื่อร่วมสร้างความสำเร็จร่วมกัน

ตำแหน่งงานว่าง สมัครงานออนไลน์

apply พนักงานขายรถจักรยานยนต์ (บิ๊กไบค์) สาขาพัฒนาการ 15 ตำแหน่ง
1.รักงานบริการมี ความเชื่อมั่น กระตือรือร้น
2.วุฒิการศึกษา ปวช. ถึง ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
3.เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
4.มีประสบการณ์งานขาย โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
apply พนักงานขายรถยนต์ซูซูกิ (สาขาพระรามสอง)และ (สาขาพัฒนาการ) 20 ตำแหน่ง
1.รักงานบริการมี ความเชื่อมั่น กระตือรือร้น
2.วุฒิการศึกษา ปวช. ถึง ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
3.เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
4.มีประสบการณ์งานขาย โดยเฉพาะรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
apply ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (สาขาพัฒนาการ) 1 ตำแหน่ง
1.เพศชาย/หญิง
2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการตลาด, บริหาร, การจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ทำงาน ด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
5.สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
apply พนักงานรับรถ (Service Advisor) สาขาพระรามสอง 2 ตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. รักการบริการ
3. มีใบขับขี่
4. มีความรู้เรื่องรถยนต์
5. จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
6. มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
apply ผู้จัดการแผนกบริการ (สาขาพัฒนาการ) 1 ตำแหน่ง
ลักษณะของงาน
1. วางแผนงานด้านบริการและงานซ่อมรถยนต์
2. ควบคุมและตรวจสอบขั้นตอนการทำงานด้านบริการและงานซ่อมรถยนต์
3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งงานด้านบริการ และ งานซ่อมรถยนต์
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2.วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ศูนย์บริการยนต์ 2 ปีขึ้นไป
4.มีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี
apply เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing) (สาขาพัฒนาการ) 3 ตำแหน่ง
1.เพศชายอายุ 25 ปีขึ้นไป บุคลิกดี
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.มีความรู้เรื่องแผนการตลาด
4.สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ได้
5.ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
apply ช่างเทคนิค เช็คระยะ (สาขาพระรามสอง) 3 ตำแหน่ง
1.เพศชาย
2.มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ *ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทส่วนบุคคล
4.สามารถขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดา
5.มีความขยันอดทน มีความรับผิดชอบ
6.รักงานบริการ
7.มีความละเอียดรอบครอบ
8.วุฒิ ปวช. , ปวส.
apply พนักงานบัญชี (สาขาพระรามสอง) และ สาขาพัฒนาการ 3 ตำแหน่ง
1.ตรวจสอบเอกสารรับ-จ่าย
2.บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express
3.จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53
4.ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย
5.จัดทำงบประจำเดือนและรายปี
6.เช็คสต๊อกสินค้า
**หากสามารถปิดงบการเงินได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ **